Thống kê kinh tế (P4: Thống kê giá trị sản xuất)

0
16783

Giá trị sản xuất (GO – Gross Output) là chỉ tiêu phản ánh giá trị toàn bộ sản phẩm là kết quả hoạt động sản xuất của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định.

GDP khác GO ở chỗ nếu GDP loại bỏ chi phí trung gian thì GO tính tất. Ví dụ một nhà máy sản xuất ô tô để có được một ô tô thành phẩm trị giá 100.000 usd thì cần nguyên liệu đầu vào như thép, sắt, lốp ô tô, động cơ,… của các nhà cung cấp A, B, C….Khi tính GDP theo phương pháp giá trị gia tăng thì chỉ tính giá trị tạo thêm của nhà máy đó bằng 100.000 trừ tổng chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào. Trong khi đó nếu tính GO thì sẽ tính luôn là 100.000 usd.

Chính vì vậy khi tính GO sẽ xuất hiện việc tính trùng, nhưng ưu điểm của GO là khả năng tính nhanh và chính xác. Ví dụ nếu tính GO của khối DN sản xuất của một tỉnh thì chỉ cần cộng gộp toàn bộ doanh thu bán ra của tỉnh đó, các số liệu này đã sẵn sàng vì nó là cơ sở để tính thuế.

Nguyên tắc của tính GO như sau:

Tính theo nguyên tắc thường trú: nhằm tránh tính trùng về mặt địa lý

– Tính theo thời điểm sản xuất: nhằm tránh tính trùng về mặt thời gian. Để tính GO của năm 2013, tới thời điểm 31/12 người ta sẽ tính toàn bộ hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu của DN. Như vậy nếu sp hoàn thiện vào 2013, bán vào 2014 thì sẽ được tính vào 2013 và không được tính vào 2014.

– Tính theo giá hiện hành và giá so sánh: là giá của năm tính GO và giá của năm cơ sở (Việt Nam năm cơ sở mới nhất là 2010)

– Tính toàn bộ giá trị sản phẩm: là không trừ đi các chi phí trung gian; giá trị 100.000 thì tính luôn là 100.000.

– Tính toàn bộ kết quả sản phẩm: tính cả thành phầm lẫn sản phẩm dở dang.

Phương pháp tính GO:

Mỗi loại hàng hóa, dịch vụ có đơn vị khác nhau ví dụ người ta không thể cộng một con gà với một con lợn được vì đơn vị khác nhau. Để giải quyết việc này người ta quy về tiền, một con gà có giá trị 20.000 đ; một con lợn có giá trị là 100.000 đ; vậy 1 con lợn + 1 con gà có giá trị là 120.000 đ.

Sẽ có hai tham số cần tính ở đây là 1.Giá và 2. Khối lượng Sản phẩm/dịch vụ

thong ke gia tri sx 1

 Đối với loại hình doanh nghiệp sx, vận tải, ks nhà hàng, dịch vụ tư vấn thì GO được tính như sau:

GO theo giá cơ bản = Doanh thu thuần SP chính + Trợ cấp + Thu bán sp phụ + Thu cho thuê TS (kô kể đất), máy móc, thiết bị có người điều khiển + thu bán phế liệu, sp tận thu + TSCĐ tự trang, tự chế + Chênh lệch thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán, sp dở dang (cuối kỳ – đầu kỳ)

Go theo giá nhân tố = Tổng chi phí sx kinh doanh theo yếu tố + Trợ cấp + Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD – Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Lãi vay phải trả + Giá trị TSCĐ tự trang, tự chế

GO theo giá sản xuất = GO theo giá cơ bản + Thuế sản phẩm phát sinh phải nộp (bao gồm VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu)

GO của DN thương nghiệp, phân phối điện, du lịch, kinh doanh BĐS:

GO theo giá cơ bản = Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ – Giá vốn hàng bán ra (hoặc vốn tài chính đã đầu tư) + trợ cấp.

GO theo giá nhân tố = Tổng chi phí sxkd theo yếu tố + trợ cấp + Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD – Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Lãi vay phải trả

GO theo giá sản xuất =GO theo giá cơ bản + thuế sp phát sinh phải nộp (VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu)

Đối với loại hình hành chính sự nghiệp như các bộ, sở, ủy ban, trung tâm hỗ trợ DN, trung tâm đào tạo,..:

GO = Tổng chi phí thường xuyên – Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và công trình hạ tầng – Chi chuyển nhượng thường xuyên + Khấu hao tài sản cố định

Hoặc GO = Tiền lương và các khoản tương tự lương + Chi về hàng hóa và dịch vụ (chi phí trung gian) + Khấu hao TSCĐ

Đối với hộ sản xuất nông, lâm thủy sản:

GO = Sản lượng x đơn giá bình quân năm

Với hộ sản xuất phi nông, lâm, thủy sản:

GO = Tổng số lao động hoặc sản xuất  x Go bình quân/lao động hoặc hộ (đựoc tính theo kq điều tra chọn mẫu)

 

Tham khảo thêm

Giá trị trung gian VA (Value Added) là lượng giá trị mới tăng thêm trong giá trị sản phẩm do kết quả của quá trình sản xuất và khấu hao TSCĐ trong một thời kỳ nhất định

Chi phí trung gian IC ( Intermediate Comsumption) là một bộ phận cấu thành của giá trị sản xuất, bao gồm những chi phí vật chất và dịch vụ đã sử dụng trong quá trình sản xuất

Theo phương pháp sản xuất VA = GO – IC

Theo phương pháp phân phối VA =  Thu nhập lần đầu của người LĐ + Thu nhập lần đầu của DN + Thuế SX + Khấu hao TSCĐ

Hiệu quả (Efficiency) là làm đủ, không thừa, không thiếu những việc cần thiết, sử dụng tối ưu nguồn lực đầu vào để tạo ra đầu ra

Hiệu lực (Effectiveness) là việc định hướng đúng đầu ra, tức tạo ra một sản phẩm thỏa mãn thị trường

Năng suất (Productivity) là chỉ tiêu phản ánh quan hệ giữa kết quả đầu ra so với chi phí đầu vào của quá trình sản xuất. = Kết quả đầu ra/Chi phí đầu vào

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here