Quản trị chiến lược (P17: Lựa chọn chiến lược )

0
13896

Sau khi đã có một danh sách các chiến lược, vấn đề bây giờ là nên thực hiện theo chiến lược nào? chíến lược nào ưu tiên trước, chiến lược nào để sau?

Các căn cứ lựa chọn chiến lược

1. Đặc điểm của ngành và sức mạnh của DN:

Đặc điểm ngành là yếu tố gần như khách quan với DN. Trong một ngành phát triển mạnh, DN vị thế dẫn đầu thường lựa chọn tăng tăng trưởng tập trung, tăng trưởng bằng hội nhập hoặc đa dạng hóa đồng tâm.

Trong các ngành đang bão hòa thì DN thường chọn đa dạng hóa kết hợp. Các DN ở vị thế yếu thì cố gắng tăng khả năng cạnh tranh nếu không thì phải thu hồi vốn đầu tư.

2. Hệ thống mục tiêu của DN:

Ví dụ nếu như Hội đồng quản trị đưa ra mục tiêu doanh số 10 đồng sẽ khác với mục tiêu doanh số 5 đồng. Mỗi một mức doanh số đòi hỏi chiến lược khác nhau. Ngoài mục tiêu tài chính còn nhiều mục tiêu phi tài chính khác.

3. Quan điểm của giám đốc điều hành

Một giám đốc điều hành sợ rủi ro sẽ ưu tiên phòng tránh rủi ro hơn là lợi nhuận trước mắt. Một giám đốc điều hành liều lĩnh sẽ tập trung vào lợi nhuận cao và chấp nhận rủi ro.

4. Năng lực tài chính của DN

Cho dù có ham muốn một chiến lược to tát nhưng không có tiền thì cũng phải từ bỏ hoặc thu hẹp quy mô. Một DN số vốn 1 tỷ không thể lựa chọn chiến lược như của một DN vốn 100 tỷ được. Một DN 100 tỷ có thể sẵn sàng chịu lỗ liên tục tới 50 tỷ để thực hiện một chiến lược dài hạn, một DN vốn 1 tỷ không thể làm được điều đó.

5. Năng lực đội ngũ quản trị doanh nghiệp

Hoạch định chiến lược xong thì phải thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh. Mỗi chiến lược sẽ đòi hỏi đội ngũ quản trị ở các cấp độ khác nhau. Một DN có đội ngũ kém không thể tham vọng thực hiện một chiến lược đòi hỏi năng lực quản trị lớn.

6. Phản ứng của đối thủ, khách hàng, nhà cung cấp,..

Nếu ta thực hiện chiến lược A thì các đối tượng đó sẽ phản ứng ra sao. Liệu khách hàng hiện tại có bỏ chúng ta không? hay kẻ có vị thế dẫn đầu sẽ hành xử ra sao? Các nhà cung cấp sẽ làm gì?

7. Thời điểm

Một sự kiện có thể là cơ hội ở thời điểm này nhưng là thách thức ở thời điểm khác và ngược lại. Cho dù có chiến lược thì chiến lược đó có phù hợp để thực hiện ở hiện tại không hay là để vào một thời điểm khác trong tương lai?

8. Kết quả phân tích danh mục đầu tư

Nếu DN là một SBU và trên đó còn một DN mẹ bao gồm nhiều SBU. Vì nguồn lực là có hạn nên DN mẹ sẽ có thể thu hẹp SBU đó cho dù SBU đó phù hợp hơn với tăng trưởng.

 

8 yếu tố trên có thể đặt trọng số và DN cho điểm cho từng chiến lược. Tổng điểm chiến lược nào cao nhất thì lựa chọn.

Cố các mô hình lựa chọn chiến lược trợ giúp sau:

Mô hình lựa chọn chiến lược:

Ma trận MC Kinsey

quan tri chien luoc p17 mo hinh kinsey

Ma trận lựa chọn chiến lược của Michael Porter

quan tri chien luoc p17 - lua chon chien luoc m porter

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here