Mối liên kết trong chuỗi giá trị (P3)

0
3263

Ngoài chuỗi giá trị của doanh nghiệp đã được nhắc tới ở entry trước thì ta còn có các chuỗi giá trị khác có liên quan tới doanh nghiệp bao gồm: Chuỗi giá trị của nhà cung cấp, Chuỗi giá trị của kênh phân phối và Chuỗi giá trị của người dùng cuối. 4 chuỗi giá trị trị này có bắt đầu từ khi sản phẩm còn là nguyên liệu thô tới khi sản phẩm trở thành phế liệu.

Khi làm động tác gia tăng điểm trong chuỗi giá trị nhằm tạo lợi thế cạnh tranh phù hợp với ngành hoặc phân khúc trong ngành thì ta phải tính tới mối liên kết trong chuỗi giá trị. Rõ ràng các thành phần trong chuỗi giá trị đều có liên kết với nhau. Ví dụ trong giai đoạn logistics đầu vào có việc kiểm tra hàng nhập kho, nâng cao chất lượng kiểm tra có thể làm gia tăng chi phí tại giai đoạn này nhưng lại có thể giảm chi phí dịch vụ ở đầu ra khi đảm bảo thiết bị tới kênh phân phối hay người dùng cuối đều hoạt động tốt.

Phát triển công nghệ có thể làm gia tăng chi phí tại điểm này nhưng lại tiết kiệm thời gian ở giai đoạn Marketting&Bán hàng. Giảm bớt chi phí cho việc Quản trị nguồn nhân lực có thể làm gia tăng chi phí ở mọi bộ phận. Trong một bộ máy lớn, rắc rối với các quy trình cứng nhắc rất khó để xác định những điểm bị ảnh hưởng khi ta tác động vào một điểm bất kỳ trong chuỗi giá trị. Vì vậy bản thân việc quản trị được các mối liên kết trong chuỗi giá trị cũng có thể là một lợi thế cạnh tranh lớn.

Ngoài các liên kết trong chuỗi giá trị của bản thân doanh nghiệp thì còn các liên kết giữa các chuỗi giá trị của nhà cung cấp, kênh phân phối và người dùng cuối. Nhà cung cấp có thể giảm chất lượng đóng gói nhằm giảm chi phí có thể làm gia tăng chi phí logistics của doanh nghiệp. Để giảm chi phí hàng tồn kho nhà cung cấp sản xuất chỉ khi nhận được đơn đặt hàng của doanh nghiệp có thể làm gia tăng chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Dịch vụ của nhà cung cấp kém có thể khiến cho dịch vụ của doanh nghiệp kém theo.

Đối với chuỗi giá trị của kênh phân phối. Kênh phân phối làm gia tăng giá bán tới tay khách hàng ảnh hưởng tới việc cạnh tranh về giá. Tùy thuộc vào mỗi ngành mà kênh phân phối làm gia tăng khác nhau, đôi khi có thể lên tới 50% như ngành sách báo chẳng hạn. Giá tới tay khách hàng tăng khiến cho sản phẩm kém cạnh tranh về giá so với đối thủ. Logistics đầu vào của kênh phân phối kém có thể làm gia tăng chi phí cho dịch vụ của doanh nghiệp. Khả năng kiểm soát các đơn hàng trong khâu bán hàng của kênh phân phối cũng ảnh hưởng tới Marketting&Bán hàng của doanh nghiệp.

Chuỗi giá trị của người dùng cuối hay người mua cũng ảnh hưởng tới chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Thông thường doanh nghiệp sẽ tìm thấy lợi thế cạnh tranh thông qua tác động vào chuỗi giá trị của người mua. Làm gia tăng sự tiện lợi khi sử dụng, tính thân thiện dễ dùng, tính bền.. Khác biệt hóa chính là xuất phát tự việc sáng tạo ra giá trị cho người mua thông qua tác động vào chuỗi giá trị của người mua. Tuy nhiên gia tăng giá trị là gia tăng chi phí cho doanh nghiệp vì vậy gia tăng giá bán tới tay người mua. Vì vậy cần phải đảm bảo rằng người mua hiểu rõ những giá trị này thông qua truyền thông để họ có thể chấp nhận giá bán cao mà vẫn hài lòng

Chuỗi giá trị của cá nhân hộ gia đình sẽ khác với chuỗi giá trị của một công ty hay tổ chức. Cá nhân hộ gia đình sẽ khó nắm bắt hơn bởi số đông và sự đa dạng. Ở đây ta cần phân biệt mấy khái niệm. Giá trị hàng hóa là giá mà người tiêu dùng chấp nhận mua, giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị mang lại nhờ sử dụng sản phẩm, chi phí sử dụng là toàn bộ chi phí phát sinh mà người dùng phải trả trong quá trình sử dụng. Tổng giá trị mà người mua bỏ tiền ra mua sẽ = Giá tại thời điểm mua hàng + chi phí sử dụng, vì vậy đừng có ham rẻ mà mua cần tính tới lâu dài. Thông thường giá trị sử dụng lớn gấp nhiều lần giá trị hàng hóa, ví dụ một cái máy tính giá 10tr đ, bạn sử dụng vài năm và nó mang lại giá trị gấp nhiều chục lần, bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn, kết quả chính xác hơn, hài lòng hơn….

Khả năng đàm phán của doanh nghiệp với các chuỗi có thể ảnh hưởng rất lớn tới chi phí và các lợi ích của doanh nghiệp. Không đàm phán được chính sách tín dụng tốt với nhà cung cấp có thể làm gia tăng lợi nhuận của nhà cung cấp nhưng lại tăng chi phí của doanh nghiệp. Không đàm phán được giá với nhà phân phối làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp và gia tăng lợi nhuận của kênh phân phối. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp nếu có phối hợp tốt thì cả hai đều được lợi. Ví dụ nếu doanh nghiệp có một kế hoạch mua hàng rõ ràng thì nhà cung cấp có thể tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu tồn kho, phân bổ được nguồn nhân lực để sản xuất; và bản thân doanh nghiệp cũng không phải chịu chi phí tồn kho hay là không có hàng kịp thời…

Vì vậy trong khi tìm lợi thế cạnh tranh khi tác động vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp thì phải tính tới tác động của nó trong bản thân chuỗi và trong toàn bộ các chuỗi khác có liên quan. Để có thể xây dựng chiến lược doanh nghiệp cần phải hiểu rõ toàn bộ các chuỗi thậm chí cả những chuỗi giá trị của đối thủ trực tiếp.

Khi doanh nghiệp muốn quản lý cả chuỗi nhà cung cấp lẫn chuỗi nhà phân phối để gia tăng giá trị thì họ sát nhập theo chiều dọc, không sát nhập được thì liên minh, liên doanh. Chính vì vậy mà các tập đoàn hay thành lập ngân hàng, Dell thì sát nhập kênh phân phối vào mình để có thể tiếp xúc trực tiếp với người mua….Khi thấy không lợi ích trong việc sát nhập hay liên minh thì họ chia nhỏ, outsource…Có lẽ sẽ bàn sâu hơn ở những entry sau.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here