Thương mại quốc tế (P4: Sự di chuyển của các nguồn lực thế giới)

4
7925

Mục đích của thương mại quốc tế là nhằm tối ưu hóa nguồn lực thế giới. Nhưng vì mỗi quốc gia là một chủ thể riêng biệt nên sinh ra các rào cản thuế quan và phi thuế quan để làm sao nước mình được lợi nhất. Tuy nhiên nếu thứ gì đã là quy luật thì khó có thể cưỡng lại, quy luật đó là giờ đây không nước nào có thể sống một mình mà không có nước khác.

Trong các nguồn lực của thế giới thì có các nguồn lực di chuyển được như nhân công, vốn và cũng có những nguồn lực không thể di chuyển như tài nguyên, đất đai.

Theo đúng tinh thần của lợi thế quốc gia, quốc gia nào giàu cái gì thì bán cái đó; và yếu cái gì thì nhập cái đó. Nước nào giàu tài nguyên, đông người thì bán tài nguyên, xuất khẩu lao động; nước nào nhiều vốn thì xuất khẩu vốn,…

Các doanh nghiệp vốn rất nhạy cảm về lợi ích và chi phí. Trước đây họ sản xuất tại nước mình và bán cho nước ngoài thì ngày nay họ tới nước đó mở nhà máy sản xuất và bán cho chính người dân nước đó, nhờ vậy họ không bị các rào cản thuế quan và giảm được chi phí vận chuyển. Đó là sự dịch chuyển của vốn.

Các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia, các định chế tài chính, những cá nhân giàu có là đối tượng làm di chuyển vốn. Họ có thể di chuyển vào một quốc gia bằng cách mở công ty tại đó gọi là các doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment) và họ cũng có thể chỉ mua cổ phần các doanh nghiệp của nước đó để nhận cổ tức được gọi là doanh nghiệp FPI (Foreign Porfolio Investment) hay còn gọi là dạng đầu tư theo danh mục.

FG-Capex-Projects-Developing-Markets-X

Người lao động cũng không phải không biết nghĩ, họ cũng luôn di chuyển tới nơi nhận được mức giá nhân công cao. Đầu tiên họ di chuyển trong nội vùng, sau đó họ di chuyển trong một quốc gia và ngày nay thì là di chuyển giữa các quốc gia. Đó là sự dịch chuyển của lao động.

Rào cản ngoài các chính sách của các nước về thuế quan, chính sách người lao động nước ngoài thì còn có thêm rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Tuy nhiên trong một nền kinh tế toàn cầu thì văn hóa gần như bị xóa nhòa, và các thế hệ càng về sau thì càng thông thạo ngôn ngữ quốc tế hơn.

Top ten language

Tóm lại các nguồn lực bản chất luôn có xu hướng di chuyển tới nơi dư thừa tới nơi khan hiếm và tư nơi giá cao tới nơi giá thấp.

Khi các nguồn lực di chuyển, các quốc gia lại là những chủ thể riêng biệt vì vậy mà ảnh hưởng tới Bảng cán cân thanh toán của mỗi quốc gia sẽ được nghiên cứu ở phần sau.

Nghiên cứu thêm bài về bảng cán cân thanh toán, hệ thống ngân hàng

Comments

comments

4 COMMENTS

  1. Anh chị nào biết giúp em nha:
    Hãy cho biết các loại thất nghiệp sau đây là thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp do thiếu cầu hay thất nghiệp theo mô hình cổ điển? đối với mỗi dạng thất nghiệp hãy phân biệt nó thuộc dạng thất nghiệp tự nghiệp hay không tự nguyện?
    a. Thất nghiệp do ngành may mặc thu hẹp va ngành công nghiệ điện tử mở rộng
    b. Thất nghiệp do mức lương thực tế quá cao so với trạng thái cân bằng của thị trường lao động
    c. Thất nghiệp xảy ra do quá trình điều chỉnh chậm chạp khi nền kinh tế phản ứng lại bị suy giảm của tổng cầu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here