Tỷ giá hối đoái (P4 của KTVM)

5 / 5 ( 3 votes ) Ở entry “Hệ thống ngân hàng” ta đã biết thế nào là Chính sách tiền tệ. Còn chính sách tài khóa thì đơn giản hơn đó là thể hiện chi tiêu của chính phủ. Khi chính phủ nói ” Chính sách tài khóa nới lỏng” ý là sẽ … Continue reading Tỷ giá hối đoái (P4 của KTVM)