Thông minh tài chính (P11 : Mô hình cung cầu trong thực tế)

4.9 / 5 ( 17 votes ) Các tài sản nói chung như vàng bạc, nhà cửa, dầu mỏ, cao su, tiền gửi ngân hàng, doanh nghiệp,….đều được vận hành bởi Cung – Cầu vì vậy hiểu về mô hình này sẽ giúp bạn không ít trong các entry về sau. Tôi tin rằng tất … Continue reading Thông minh tài chính (P11 : Mô hình cung cầu trong thực tế)