Thông minh tài chính (P1: Không thể đánh bại thị trường)

Chắc hẳn những ai đã học kinh tế học hẳn phải nghe nói tới câu “Sự thất bại của thị trường”; giờ lại có câu “Không thể đánh bại thị trường” thì chắc có đôi chút tò mò. Tôi lựa chọn câu này trong chủ đề đầu tiên về Thông minh tài chính vì nó … Continue reading Thông minh tài chính (P1: Không thể đánh bại thị trường)