Sách:Thói quen thứ 8 (P1: Bốn nhu cầu của con người)

5 / 5 ( 7 votes ) Trong loạt bài về Hoàn thiện bản thân, tôi đã trình bày lại theo cách hiểu của mình về 4 thói quen trong cuốn “7 thói quen của người thành đạt” bao gồm: 1. Thói quen chủ động 2. Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định … Continue reading Sách:Thói quen thứ 8 (P1: Bốn nhu cầu của con người)