Lý do Việt Nam chưa có nền kinh tế thị trường

4.9 / 5 ( 15 votes ) Trong các cuộc gặp cấp cao của Việt Nam với các quốc gia khác cho dù là xã giao thì ta vẫn hay thấy có một nội dung trong các cuộc làm việc là đề nghị công nhận VN là quốc gia có nền kinh tế thị trường. … Continue reading Lý do Việt Nam chưa có nền kinh tế thị trường