Kinh tế học (P32: Giá dầu giảm ảnh hưởng tới Việt nam như thế nào?)

5 / 5 ( 2 votes ) Sự kiện gây nhiều chú ý nhất trong nửa cuối năm 2014 cho tới nay có lẽ là giá dầu. Những người có liên quan tới thu ngân sách thì lo lắng thu ngân sách sụt giảm tương ứng sẽ dẫn tới gia tăng bội chi ngân sách. Người … Continue reading Kinh tế học (P32: Giá dầu giảm ảnh hưởng tới Việt nam như thế nào?)