Kinh tế học (P25: Thị trường lao động P1)

5 / 5 ( 3 votes ) Trong 4 entry trước ta đã bàn tới thị trường hàng hóa và dịch vụ trong đó thì người bán là doanh nghiệp và người mua là người tiêu dùng. Hàng hóa trao đổi trong thị trường này là hàng hóa để phục vụ cho mục đích tiêu … Continue reading Kinh tế học (P25: Thị trường lao động P1)