Sách: Vĩ đại do lựa chọn (P2: Đi lên bằng những bước nhỏ)

5 / 5 ( 12 votes ) Động lực lớn nhất để thúc đẩy một cá nhân hay một tổ chức nào đó tiến lên phía trước là có một hoài bão lớn. Hoài bão lớn sẽ giúp cho mỗi người vượt qua các khó khăn tưởng như lớn ở hiện tại để vươn tới thành công. … Continue reading Sách: Vĩ đại do lựa chọn (P2: Đi lên bằng những bước nhỏ)