Trải nghiệm Vietnam Mountain Marathon 2018 (70K)

5 / 5 ( 3 votes ) Sau một thời gian tạm dừng viết blog vì cái sự nghiệp chạy chọt, bắt đầu viết lại thấy bí ý tưởng ghê gớm. Trong đầu loanh quanh chỉ có mấy việc: Làm sao công việc đang làm tốt hơn, làm sao để dành nhiều thời gian cho … Continue reading Trải nghiệm Vietnam Mountain Marathon 2018 (70K)