Trải nghiệm Vietnam Mountain Marathon 2018 (70K)

Trải nghiệm VMM100KM 2020: https://chienluocsong.com/trai-nghiem-vietnam-mountain-marathon-100km-2020-mot-cai-ket-co-hau/ Sau một thời gian tạm dừng viết blog vì cái sự nghiệp chạy chọt, bắt đầu viết lại thấy bí ý tưởng ghê gớm. Trong đầu loanh quanh chỉ có mấy việc: Làm sao công việc đang làm tốt hơn, làm sao để dành nhiều thời gian cho gia đình … Continue reading Trải nghiệm Vietnam Mountain Marathon 2018 (70K)