Thông minh tài chính (P8 : Sử dụng đòn bẩy tài chính)

Thông minh tài chính (P8 : Sử dụng đòn bẩy tài chính)5 (100%) 8 votes Đối với vấn đề tài chính, mỗi chúng ta có những lối mòn tư duy khác nhau. Lối mòn xuất phát từ quan điểm của bố mẹ ta, làng xã nơi chúng ta sống, bạn bè, đồng nghiệp, vợ chồng. … Continue reading Thông minh tài chính (P8 : Sử dụng đòn bẩy tài chính)