Thông minh tài chính (P8 : Sử dụng đòn bẩy tài chính)

5 / 5 ( 19 votes ) Đối với vấn đề tài chính, mỗi chúng ta có những lối mòn tư duy khác nhau. Lối mòn xuất phát từ quan điểm của bố mẹ ta, làng xã nơi chúng ta sống, bạn bè, đồng nghiệp, vợ chồng. Lối mòn này chúng ta hoàn toàn có … Continue reading Thông minh tài chính (P8 : Sử dụng đòn bẩy tài chính)