Thông minh tài chính (P13-1 : Các chỉ số hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp)

4.9 / 5 ( 7 votes ) Trong entry này và entry sau tôi sẽ lấy ví dụ về đọc báo cáo tài chính của một công ty để ôn lại các bài từ 12.1 tới 12.8. Về lý thuyết bạn có thể đọc loạt entry ngắn gọn này thay vì đọc 8 entry kia. … Continue reading Thông minh tài chính (P13-1 : Các chỉ số hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp)