Tài chính và tiền tệ (P5: Chiến tranh tiền tệ là gì?)

5 / 5 ( 4 votes ) Nhân bài báo Nguy cơ chiến tranh tiền tệ ở châu á , viết một bài về vấn đề này. Chiến tranh tiền tệ là tên của ít nhất 2 cuốn sách dày cộp, đọc nát cả mắt. Chiến tranh tiền tệ nhằm làm gì? Trên thế giới có các … Continue reading Tài chính và tiền tệ (P5: Chiến tranh tiền tệ là gì?)