Tài chính và Tiền tệ (P3: Cung cầu tiền)

Tài chính và Tiền tệ (P3: Cung cầu tiền)5 (100%) 1 vote Khi một doanh nghiệp cần vay vốn, DN có thể vay ở các Trung gian tài chính (Ngân hàng thương mại) hoặc là huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua Trái phiếu, Cổ phiếu. DN thường huy động vốn vay ngắn … Continue reading Tài chính và Tiền tệ (P3: Cung cầu tiền)