Tài chính và tiền tệ (P1: Tiền)

Tài chính và tiền tệ (P1: Tiền)4.7 (94.29%) 7 votes Trước đây đã có 4 entry chủ đề về tiền. Đây là các entry viết khá dễ hiểu, không đòi hỏi kiến thức cơ bản gì. Tiền là gì? (P1) 01/01/2012 Tiền là gì? (P2) 01/01/2012 Tiền là gì? (P3) 02/01/2012 Tiền là gì? (P4) 02/01/2012 Entry này sẽ … Continue reading Tài chính và tiền tệ (P1: Tiền)