Sách:Thói quen thứ 8 (P3: Lãnh đạo và Quản lý)

5 / 5 ( 8 votes ) ( Entry này được viết dựa trên ý tưởng của cuốn Thói quen thứ 8 ; bạn có thể phải đọc từ P1 của chủ đề này nếu như không hiểu một số khái niệm trong entry) Lãnh đạo và Quản lý khác nhau ở điểm nào? Lãnh … Continue reading Sách:Thói quen thứ 8 (P3: Lãnh đạo và Quản lý)