Sách: Donald Trump – Đã đến lúc phải cứng rắn (P3: Chính sách thuế )

5 / 5 ( 2 votes ) Thuế đóng vai trò là nguồn thu chủ yếu của một chính phủ. Tác động tới thuế là tác động tới chính sách tài khóa. Bất cứ một chính phủ nào cũng muốn tăng thu tối đa để bù đắp cho những chi phí vận hành hay đầu … Continue reading Sách: Donald Trump – Đã đến lúc phải cứng rắn (P3: Chính sách thuế )