Race HalfMarathon Sông Hồng

5 / 5 ( 1 vote ) Từ hồi blog này chuyển sang các nội dung phục vụ đại chúng hơn thì tôi không còn đăng các entry về cá nhân nữa. Nhớ những năm đầu khi còn blog trên trang yahoo sau đó là Space rồi lại yahoo plus, wordpress thì mỗi ngày có … Continue reading Race HalfMarathon Sông Hồng