Quốc gia khởi nghiệp

Dân do thái từ lâu đã rất nổi tiếng trên thế giới về sự thông minh và đặc biệt là đang nắm hầu hết quyền lực của thế giới từ tài chính tới công nghệ , họ cũng đang nắm giữ 25% số giải nobel của thế giới. Điều gì làm lên thành công của … Continue reading Quốc gia khởi nghiệp