Quản trị kinh doanh (P9: Phân chia ngạch bậc )

4.7 / 5 ( 7 votes ) Ở entry trước ta biết rằng mỗi một vị trí trong công ty đều được trả lương dựa vào giá trị công việc. Giá trị công việc được tính qua hai bước: Xác định tiêu chí đánh già Cho điểm. Sau khi làm xong bước này ta sẽ … Continue reading Quản trị kinh doanh (P9: Phân chia ngạch bậc )