Marketing: Thế nào là bán phá giá ?

5 / 5 ( 8 votes ) Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các nhà sản xuất cạnh tranh với nhau bằng giá. Để ngày càng giảm giá họ theo chiến lược chi phí thấp. Cố gắng giảm chi phí tối đa thông qua lợi thế quy mô, lợi thế học hỏi, lợi thế … Continue reading Marketing: Thế nào là bán phá giá ?