Kỹ năng quản lý thời gian (P1: Quan điểm sử dụng thời gian hiệu quả)

5 / 5 ( 13 votes ) Thời gian giống như tiền trong túi chúng ta chỉ khác biệt là thời gian không thể được lưu trữ. Thời gian tạo ra tiền mà tiền cũng có thể tạo ra thời gian. Tiền có thể được sử dụng hiệu quả bằng cách tạo ra nhiều tiền … Continue reading Kỹ năng quản lý thời gian (P1: Quan điểm sử dụng thời gian hiệu quả)