Kỹ năng học và tự học

5 / 5 ( 11 votes ) Kỹ năng học và tự học là kỹ năng xếp đầu bảng trong các kỹ năng cần thiết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không phải trước đây nó không quan trọng mà vì bây giờ mọi thứ thay đổi nhanh quá đòi hỏi con người ta … Continue reading Kỹ năng học và tự học