Cách phát biểu vấn đề (P1: Kỹ năng giải quyết vấn đề)

4.9 / 5 ( 15 votes ) Bạn cứ thử nghĩ mà xem, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi của “Gặp vấn đề” và “Giải quyết vấn đề”. Khi đói ta tìm thức ăn tọng vô họng để giải quyết vấn đề đói. Khi mệt  ta nghỉ ngơi. Khi nhà bẩn, ta lau … Continue reading Cách phát biểu vấn đề (P1: Kỹ năng giải quyết vấn đề)