Kinh tế học (P6: Kiểm soát giá)

4.3 / 5 ( 10 votes ) Như chúng ta đã biết bất cứ một chính phủ nào (trừ Bắc Triều Tiên) khi điều hành nền kinh tế đều là sự kết hợp của hai bàn tay 1.Bàn tay vô hình theo quan điểm của Adam Smith và 2.Bàn tay hữu hình theo quan điểm … Continue reading Kinh tế học (P6: Kiểm soát giá)