Kinh tế học (P4:Các hàm kinh tế quan trọng)

5 / 5 ( 6 votes ) Trong entry về mô hình cung cầu ở phần 3 ta đã biết tới việc người ta dùng toán học để mô tả kinh tế nhằm có được các phân tích kinh tế ở hiện tại, dự đoán trong ngắn và dài hạn. Trong ba cách biểu diễn … Continue reading Kinh tế học (P4:Các hàm kinh tế quan trọng)