Kinh tế học (P33: Độc quyền mua)

Kinh tế học (P33: Độc quyền mua)5 (100%) 2 votes Thị trường là nơi mà người mua và người bán gặp nhau. Các đối tượng tham gia thị trường là doanh nghiệp với vai trò mua ở thị trường yếu tố đầu vào và bán ở thị trường yếu tố đầu ra. Người lao động … Continue reading Kinh tế học (P33: Độc quyền mua)