Kinh tế học (P29: Tổng chi tiêu và Thu nhập)

4.2 / 5 ( 4 votes )   Hiện tại Việt Nam đang ở trong suy thoái; suy thoái là một hiện tượng kinh tế trong ngắn hạn khi mà sản lượng sản xuất ra sụt giảm so với sản lượng cân bằng. Để giúp nền kinh tế thoát khỏi suy thoái chúng ta nghe … Continue reading Kinh tế học (P29: Tổng chi tiêu và Thu nhập)