Kinh tế học (P21: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo)

4.2 / 5 ( 28 votes ) Thị trường là nơi mà người mua và người bán gặp nhau. Họ có thể gặp nhau trực tiếp, qua điện thọai, qua internet, qua người trung gian,…Các đối tượng tham gia thị trường là doanh nghiệp với vai trò mua ở thị trường yếu tố đầu vào … Continue reading Kinh tế học (P21: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo)