Kinh tế học: Ảnh hưởng của việc tăng VAT 12% dưới góc độ kinh tế học

5 / 5 ( 2 votes ) Mấy ngày gần đây dân tình xôn xao về đề xuất của Bộ tài chính về tăng thuế VAT 12%. Bộ tài chính bảo rằng nhằm giảm thâm hụt ngân sách, giúp có vốn phục vụ cho các mục tiêu an sinh xã hội và đầu tư của … Continue reading Kinh tế học: Ảnh hưởng của việc tăng VAT 12% dưới góc độ kinh tế học