Hoàn thiện bản thân (P6: Hiểu đúng về đam mê để không mắc sai lầm)

Khi đi phỏng vấn xin việc thể nào cũng có câu hỏi “Bạn đam mê cái gì?”. Mong muốn của nhà tuyển dụng là ứng viên trả lời đam mê của họ phù hợp với công việc ứng tuyển. Nhà tuyển dụng cho rằng con người thường theo đuổi đam mê tới cùng bất chấp … Continue reading Hoàn thiện bản thân (P6: Hiểu đúng về đam mê để không mắc sai lầm)