Hoàn thiện bản thân (P22: Luyện ý chí )

Chỉ cần vào google hay youtube gõ “ý chí” bạn sẽ thấy hằng hà sa số các bài viết, các video chủ để về ý chí. Ý chí dường như là tiêu chí hàng đầu cho thành công của con người. Nó có gì đó trùng lặp với Chỉ số vượt khó AQ, mà cũng có … Continue reading Hoàn thiện bản thân (P22: Luyện ý chí )