Hoàn thiện bản thân (P10: Theo đuổi việc gia tăng khả năng tạo ra giá trị)

4.8 / 5 ( 18 votes ) Tại sao có những người đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn trong khi có người trông rất nhàn nhã mà vẫn giàu có. Tại sao có người đạt được cái họ muốn và cũng có người chẳng đạt được cái gì? Điều gì làm nên … Continue reading Hoàn thiện bản thân (P10: Theo đuổi việc gia tăng khả năng tạo ra giá trị)