Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn

0
5534
5/5 - (1 vote)
– Đấu thầu rộng
rãi được áp dụng trong những trường hợp hàng hóa không thông dụng không
quan trọng là dự tóan gói thầu bao nhiêu. Hàng hóa không thông dụng là
gì không ai định nghĩa ( pháp luật Vietnam thường mập mờ thế), tuy
nhiên có thể hiểu đó là các loại hàng hóa không có sẵn trên thị trường.


Đấu thầu rộng rãi mất nhiều thời gian, hồ sơ mời thầu và quy trình chấm
thầu phức tạp hơn rất dễ gậy kiện tụng hơn các hình thức đấu thầu khác
vì vậy đối với gói thầu nhỏ hơn 3 tỷ ta nên làm theo hình thức đấu thầu
rộng rãi gói thầu quy mô nhỏ ( đã trình bày ở entry trước). Đối với
những gói thầu trên 3 tỷ thì nên đấu thầu rộng rãi để đảm bảo tính
khách quan và kẻ xấu không lợi dụng ngáng đường ta.


Đấu thầu rộng rãi chia ra làm 2 loại chính là đấu thầu một giai đoạn và
đấu thầu hai giai đoạn. Đấu thầu hai giai đoạn chỉ áp dụng đối với thầu
cực kỳ phức tạp mà bản thân người đặt đầu bài thầu cũng không hiểu rõ
là mình muốn gì vì vậy họ làm giai đoạn 1 để xác đinh rõ hơn bài thầu
cho giai đoạn 2.Đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn:

Đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn là sự kết hợp của đấu thầu rộng rãi và
đấu thầu hạn chế. Mỗi một giai đoạn được coi như là một lần đấu thầu
nhưng quy mô nhỏ hơn. Tại giai đoạn 1 bên mời thầu lập hồ sơ yêu cầu (
quy mô nhỏ hơn hồ sơ mời thầu) trong đó nêu rõ nhiệu vụ ( điều khoản
tham chiếu – TOR), các mốc thời gian báo cáo, ngân sách hoặc tháng công
dự kiến. Thông tin được đăng tải trên báo đấu thầu ( đối với đấu thầu
quốc tế thì đăng tải trên một báo tiếng anh trong nước và website
DGmarket). Các nhà thầu quan tâm sẽ gửi hồ sơ quan tâm nêu rõ họ sẽ làm
nhiệm vụ đã ghi trong hồ sơ yêu cầu như thế nào? nhân lực là những ai
trình độ ra sao? thời gian thực hiện như thế nào?…


Bên mời thầu chấm thầu và lựa chọn ra 5 nhà thầu có số điểm cao nhất
cùng 1 tới 2 nhà thầu dự phòng. Sau khi lựa chọn xong và dựa vào các hồ
sơ quan tâm của nhà thầu, bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu (RFP) và gửi
thư mời thầu cùng HSMT tới 5 nhà thầu đã được lựa chọn, các nhà thầu
được lựa chọn căn cứ vào hồ sơ mời thầu sẽ chi tiết hóa các giải pháp
của họ đã xây dựng tại hồ sơ quan tâm tại giai đoạn 1. Sau khi đóng
thầu nếu số nhà thầu nộp lớn hơn 3 thì mở thầu nếu nhỏ hơn 3 thì phải
xin ý kiến Người quyết định đầu tư. Nếu người quyết định đầu tư không
chấp nhận mở thầu thì coi như vỡ thầu và sẽ phải thực hiện lại từ đầu.


Đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn mất gấp đôi thời gian so với đấu thầu
rộng rãi một giai đoạn do vậy tính khả thi sẽ không cao nhất là tại
thời buổi công nghệ, giá thành CNTT có biến động nhiều như hiện nay. Do
vậy đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn thường rất ít dùng và không nên
dùng.

Entry sau:

Đấu thầu Quốc tế
Đấu thầu hạn chế
Mua sắm trực tiếp
Chỉ định thầu

Tags: dauthau | Edit Tags

Wednesday November 19, 2008 – 08:39pm

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here