Chỉ số vượt khó AQ (P5: Thay đổi để tốt hơn)

4.7 / 5 ( 11 votes ) Chúng ta thành công nhờ thói quen và thất bại cũng vì thói quen.  Thói quen cũng là thứ chúng ta ít quan tâm nhất vì thực hiện theo thói quen mang lại cho ta sự an toàn, làm khác đi so với thói quen sinh ra lo … Continue reading Chỉ số vượt khó AQ (P5: Thay đổi để tốt hơn)