Chỉ số vượt khó AQ (P4: 5 cấp độ tạo dựng thói quen)

Chỉ số vượt khó bao gồm thái độ với khó khăn và kỹ năng vượt khó. Thái độ đóng yếu tố quan trọng vì với thái độ mạnh mẽ sẽ giúp bạn gặp rất ít cái gọi là “khó khăn”. Điều này giúp cho tâm lý bạn ổn định, vững vàng thay vì lúc nào … Continue reading Chỉ số vượt khó AQ (P4: 5 cấp độ tạo dựng thói quen)