Chỉ số vượt khó AQ (P4: 5 cấp độ tạo dựng thói quen)

Chỉ số vượt khó AQ (P4: 5 cấp độ tạo dựng thói quen)5 (100%) 5 votes Chỉ số vượt khó bao gồm thái độ với khó khăn và kỹ năng vượt khó. Thái độ đóng yếu tố quan trọng vì với thái độ mạnh mẽ sẽ giúp bạn gặp rất ít cái gọi là “khó … Continue reading Chỉ số vượt khó AQ (P4: 5 cấp độ tạo dựng thói quen)