Chỉ số vượt khó AQ (P1: Bỏ cuộc, cắm trại và leo núi)

Tìm kiếm về chỉ số vượt khó AQ, cứ tưởng phải ra một lô một lốc mà thấy ít quá; nghĩ thấy AQ cũng là chủ đề hay vì vậy sẽ làm một vài entry về chủ đề này. Hình mẫu Thói quen đầu tiên trong entry về 4 thói quen của người thành đạt … Continue reading Chỉ số vượt khó AQ (P1: Bỏ cuộc, cắm trại và leo núi)