Cải cách hành chính

0
5460
Vào hồi 10h00
ngày 12/08/2002 trong khi đang đào hố để trồng cây, anh Nguyễn Việt
Dũng đã đào được một bình sành bịt kín có khắc rất nhiều chữ loằng
ngoằng bên ngoài. Với vai trò là một công dân kiểu mẫu và có trách
nhiệm với đất nước, anh Dũng đã báo cáo lên UBND phường Giảng Võ.
Phường Giảng võ sau khi xem xét đơn trình bày của Anh Dũng đã cử 2
chuyên viên xuống tận hiện trường để xem rõ thực hư thế nào.
Và đây là đường đi của công việc này:
– Ngày 14/08/2002, Báo cáo của chuyên viên Nguyễn Văn Điền gửi chủ tịch
UBND phường Giảng võ về việc đi kiểm tra thực hư việc anh Dũng đào được
một cái hũ.
– Ngày 16/08/2002, Bút phê của chủ tịch UBND Phường
Giảng Võ yêu cầu chuyên viên Nguyễn Văn Điền dự thảo công văn gửi Sở
Tài nguyên và Môi trường báo cáo về sự việc này.
– Ngày 21/08/2002,
Công văn của UBND Phường Giảng võ gửi Sở Tài Nguyên, Môi trường và nhà
đất báo cáo về việc anh Dũng đào được một cái hũ bịt kín.
– Ngày
30/08/2002, bút phê của giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường gửi phòng
Tài nguyên để nghị trả lời công văn của UBND Phường Giảng Võ.

Ngày 10/09/2002, Công văn trả lời của Sở TNMT và Nhà đất gửi UBND
Phường Giảng Võ đề nghị cung cấp thêm thông tin về việc Anh Dũng đào
được cái hũ kỳ lạ.
– Ngày 20/09/2002, Công văn trả lời của UBND Phường Giảng Võ về việc làm rõ sự việc anh Dũng đào được một cái hũ bí ẩn.
– Ngày 10/10/2002, Công văn của Sở TNMT và Nhà đất gửi UBND TP Hà Nội
về việc đề nghị thành lập tổ công tác bao gồm đại diện Sở Y tế, Sở Tài
chính, Sở văn hóa du lịch và thể thao, Bảo tàng Hà Nội, Viện y học cổ
truyền, Viện Hán Nôm, Sở GD&ĐT để điều tra cái hũ kỳ lạ do công dân
Dũng đào lên. Lý do:
Sở Tài chính : Đánh giá giá trị của cái hũ
Sở Y Tế : kiểm tra xem có mầm bệnh nào không
Sở Văn hóa du lịch và thể thao: Kiểm tra xem cái hũ này có giá trị lịch sử không
Viện Hán Nôm: xem chữ ghi trên cái hũ là gì
Sở GD&ĐT : Xem cái hũ này có thể cho vào sách giáo khoa lịch sử lớp 5 được không.
Bảo tàng Hà Nội : Xem có phải đồ cổ hay không
– Ngày 30/11/2002, Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội gửi Sở Tài
nguyên môi trường và Nhà đất đồng gửi các sở liên quan về việc thành
lập tổ công tác liên ngành do Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường và Nhà
đất làm chủ trì, các sở liên quan làm thành viên để điều tra cái hũ
được đào lên bởi ông Nguyễn Việt Dũng
– Ngày 12/12/2002, Biên bản làm việc của tổ công tác liên ngành gửi UBND Thành Phố HN:
Vào hồi 10h ngày 11/12/2002, chúng tôi, tổ công tác liên ngành đã tiến
hành nghiên cứu cái hũ. Kết là quà là cái hũ này được tạo cách đây 200
năm, trong hũ có 10 đồng tiền cổ không rõ thuộc triều đại nào, ngòai ra
trong hũ còn có một tờ giấy bị nhàu nát không rõ ghi gì trên đó. Đề
nghị UBND Thành Phố Hà Nội niêm phong mảnh đất đào được cái hũ, niêm
phong cái hũ và báo cáo thủ tướng chính phủ.
– Ngày 20/02/2003,
Công văn của UBND Thành phố Hà Nội gửi Thủ tướng chính phủ báo cáo về
việc đào được cái hũ bí ẩn tại mảnh đất của ông Dũng. Đề nghị thủ tướng
có hướng giải quyết
– Ngày 12/03/2003, Quyết định của Thủ tướng về
việc thành lập ban chỉ đạo quốc gia về việc nghiên cứu cái hũ bí ẩn
được đào lên bởi ông Dũng, thành viên là Bộ trưởng các Bộ : Bộ TNMT và
Nhà đất, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Giám
đốc bệnh viện Sain Pon. Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường và Nhà
đất làm chủ trì.
– Công văn của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường
và nhà đất gửi bộ trưởng các bộ trong Ban chỉ đạo quốc gia về việc hẹn
nhau ngày 12/05/2003 có mặt tại mảnh đất của Ông Dũng để nghiên cứu cái
hũ cổ.
– Công văn của Bộ Tài Nguyên, Môi trường và Nhà đất gửi Thủ
tướng chính phủ về việc vào ngày 12/05/2003 khi Bộ trưởng Bộ TNMT và NĐ
tới mảnh đất của ông Dũng nhưng không có ông Bộ trưởng nào ở đó.

Ngày 08/06/2003, công văn của Văn phòng Thủ tướng chính phủ gửi bộ
trưởng các bộ trong Ban chỉ đạo quốc gia về việc khiển trách đã không
tham gia công việc của tổ công tác. Đề nghị các bộ trong danh sách
nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của Thủ tướng.

Công văn của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường và nhà đất gửi bộ
trưởng các bộ trong Ban chỉ đạo quốc gia về việc hẹn nhau lần 2 vào
ngày 12/07/2003 có mặt tại mảnh đất của Ông Dũng để nghiên cứu cái hũ
cổ.
– Công văn của Bộ Y tế gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng gửi
Bộ tài chính về việc chi 200.000đ cho mỗi thành viên trong ban chỉ đạo
vào ngày 12/07/2003.
– ngày 20/07/2003, Công văn của Bộ Tài chính
gửi các thành viên trong ban chỉ đạo đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc phối hợp xử lý khoản chi cho Ban chỉ đạo quốc gia nghiên cứu cái
hũ bí ẩn tìm thấy ở nhà Ông Dũng.
– Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư ngày 29/07/2003 gửi các thành viên trong ban chỉ đạo đồng gửi Thủ
tướng chính phủ hướng dẫn về việc trích 200 nghìn đồng công tác phí cho
thành viên ban chỉ đạo quốc gia.
– Biên bản làm việc của Ban chỉ
đạo quốc gia: Ngày 12/09/2008 sau nhiều lần hẹn nhưng do tắc đường nên
hôm nay ban chỉ đạo quốc gia có mặt trên mặt đất của ông Dũng cùng
chiếc hũ cổ, nội dung tìm hiểu được như sau: Cái hũ này không phải có
tuổi 200 năm mà là 201 năm, trong hũ chỉ còn 9 đồng tiền cổ, tờ giấy
không rõ ghi gì trên đó. Trên mảnh đất cũng tìm thấy một vùng khoảng 23
cm vuông có dầu hỏa.
– Ngày 20/10/2003, Công văn của Ban chỉ đạo
quốc gia gửi Thủ tướng chính phủ báo cáo về nghiên cứu cái hũ cổ được
đào lên bởi ông Dũng. Đề nghị Thủ tướng chính phủ chỉ đạo Tập đoàn dầu
khí quốc gia đến khoan tại mảnh đất của ông Dũng vì co dấu hiệu có mỏ
dầu ở đây.
– Ngày 21/12/2004, Công văn của văn phòng chính phủ gửi
Bộ trưởng Bộ TNMT và Nhà đất về việc yêu cầu báo cáo việc cái hũ nhà
ông Dũng.
– Ngày 23/01/2005, Công văn của Bộ trưởng TNMT và Nhà đất
gửi Văn phòng thủ tướng chính phủ báo cáo về việc cái hũ bí ẩn nhà ông
Dũng, đề nghị Thủ tướng cử ngay Tập đoàn dầu khí tới khoan vì mảnh đất
đang bị thu nhỏ lại bởi lấn chiếm.
– Ngày 12/12/2006,
Công văn của văn phòng chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ TNMT và Nhà đất về việc yêu cầu báo cáo việc cái hũ nhà ông Dũng.
– Ngày 21/01/2007, Công văn của Bộ trưởng bộ TNMT và NĐ báo cáo về việc
chuyên viên của Bộ TNMT&NĐ tên Nguyễn Văn Đức đã quên không gửi các
báo cáo, biên bản làm việc lên Thủ tướng chính phủ.
– Ngày
12/05/2007, Công văn của Văn phòng Thủ tướng gửi Bộ trưởng Bộ TNMT và
NĐ khiển trách về việc quản lý chuyên viên không nghiêm chỉnh, đề nghị
báo cáo vấn đề cái hũ nhà ông Dũng.
– Ngày 23/06/2007, công văn của Bộ TNMT và NĐ gửi Sở TNMT và NĐ yêu cầu báo cáo về hiện trạng cái hũ và mảnh đất của ông Dũng.
– Ngày 24/08/2007, công văn của Sở TNMT và NĐ gửi UBND Phường Giảng võ đề nghị báo cáo về cái hũ và mảnh đất nhà ông Dũng.
– Ngày 12/10/2007, công văn của UBNM phường Giảng võ gửi Sở TNMT và NĐ
trong đó ghi rõ cái hũ và mảnh đất hiện không rõ ở đâu vì do lấn chiếm
đất.
– Ngày 12/12/2007, báo cáo của Bộ TNMT và NĐ gửi Thủ tướng chính phủ về việc cái hũ và mành đất nhà ông Dũng đã xong.
– Ngày 01/02/2008, công văn của Văn phòng Thủ tướng gửi các bộ ngành
liên quan trong việc cái hũ và mảnh đất nhà ông Dũng đề nghị các bộ cần
làm việc hiệu quả hơn, không để tình trạng trên tái diễn.
– Ngày 05/08/2008, Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc khen thưởng các bộ đã rất cố gắng trong công việc.
– Ngày 06/10/2008, Văn bản đề nghị của Ông Dũng gửi UBND Phường Giảng
võ báo cáo về việc cái hũ trong đó ghi rõ, cái hũ vốn dĩ là cái vỏ hộp
sữa Friso,đồng tiền trong đó là tiền 1000đ, tờ giấy là tở vé số.
– Ngày 10/10/2008, UBND Phường Giảng Võ gọi ông Dũng lên đề nghị ông Dũng không được nói thêm về vấn đề này nữa

Tags: hanhchinh | Edit Tags

Wednesday October 29, 2008 – 08:15pm

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here