5 kỹ năng nào là quan trọng nhất ?

5 / 5 ( 12 votes ) Nói tới kỹ năng thì nhiều lắm; có kỹ năng cứng như điều khiển sửa chữa máy móc, sử dụng phần mềm máy tính,… và cũng có các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, đàm phán,…. Vậy nếu chỉ giới hạn bởi con số 5 thì … Continue reading 5 kỹ năng nào là quan trọng nhất ?