5 hướng để đi tìm mục đích sống

Xác suất để ta là ta bây giờ vô cùng nhỏ, nhỏ còn hơn cả xác suất để trúng vietlot, ấy thế mà nó đã xảy ra, ta là ta bây giờ. Vì xác suất xảy ra vô cùng nhỏ nên ai rảnh rỗi tí đều sẽ thắc mắc là chắc mỗi người phải có … Continue reading 5 hướng để đi tìm mục đích sống