Thông minh tài chính (P2: Lựa chọn cho mình một con đường và đức tính phải rèn luyện)

5 / 5 ( 9 votes ) Tất cả các entry trong chuỗi entry về Thông minh tài chính này sử dụng kiến thức từ nhiều cuốn sách khác nhau và kinh nghiệm cá nhân. Đó là các cuốn Dạy con làm giàu của Robert Kyosaky (tôi không thích cách kể chuyện dài dòng của những … Continue reading Thông minh tài chính (P2: Lựa chọn cho mình một con đường và đức tính phải rèn luyện)