Thấu hiểu chính mình

Nhân có xem nội dung khóa học Quản trị chính mình và xem video clip của Giản Tư Trung thuyết trình trong ngày hội nhân lực 2013, có cảm hứng viết lên entry này. Con người vốn là một đối tượng rất phức tạp, có lý trí nhưng chủ yếu hành động phi lý trí. … Continue reading Thấu hiểu chính mình