Home Tags Kinh tế lượng

Tag: Kinh tế lượng

Kinh tế lượng (P1: Kiến thức cơ bản)

Trong cuốn "Sát thủ kinh tế" tôi nhớ mãi việc nhân vật sát thủ có nhắc tới việc mình có bằng cấp về kinh...