Home Tags Chiến lược đầu tư

Tag: chiến lược đầu tư

Thông minh tài chính (P1: Không thể đánh bại thị trường)

Chắc hẳn những ai đã học kinh tế học hẳn phải nghe nói tới câu "Sự thất bại của thị trường"; giờ lại có...

Chiến lược tài chính cá nhân P2 – Góc nhìn thế...

Nếu bạn thấy rằng việc đặt mục tiêu 10 năm, 20 năm chưa đủ phê hoặc muốn tìm một viễn cảnh mang tính cảm hứng...

Chu kỳ tích lũy tư bản lần 4 – Châu Á

Trên tivi hàng ngày, đặc biệt là chương trình thời sự, chúng ta hay nghe nhắc đi nhắc lại về những hiệp định kinh...

Chiến lược đầu tư P7 (Thị trường ngoại hối)

Thị trường ngoại hối là nơi người ta mua bán tiền. Chúng ta có thể kinh doanh tiền, cách thức cơ bản như sau: 1....

Chiến lược đầu tư P6 (kịch bản của phá sản)

Trong entry trước ta thấy các nước trên thế giới hầu hết đều đang theo chính sách tài khóa thâm hụt và họ gần...

Chiến lược đầu tư P 5 ( Tình hình kinh tế...

Sẽ có người thắc mắc là tại sao đang bàn tới chủ đề đầu tư mà lại quay sang bàn về thâm hụt ngân...

Chiến lược đầu tư P4 (Chính sách tài khóa thâm hụt)

Entry trước chúng ta bàn tới cung tiền. Cung tiền được thực hiện bởi chính sách tiền tệ. Nhưng người tiêu tiền nhiều nhất...

Chiến lược đầu tư P3 (lạm phát)

Entry trước ta dùng hình tượng các chuồng để ám chỉ các hình thức đầu tư và bầy cừu tương ứng với tiền của...

Chiến lược đầu tư P2 (các hình thức đầu tư)

Entry trước ta đã thấy được lý do vàng ngày một tăng so với USD Mỹ, trước khi bàn sâu thêm về các lý...

Chiến lược đầu tư P1 (Vàng và Tiền pháp định)

Tôi đã rất cân nhắc về việc đặt tên cho entry này. Vì nó nằm trong phần nguồn thu của mục Kế hoạch tài...