Tối đa hóa lợi nhuận

0
2877
  24 giờ mỗi ngày, 365 ngày 1/4 mỗi năm. Tổng số thời gian này  trong
năm là như nhau đối với tất cả mọi người nhưng cách sử dụng thời gian
của mỗi người mỗi khác nhau. Việc sử dụng hiệu quả số thời gian này
chẳng khác gì công việc kinh doanh, làm sao để với số vốn ít ỏi đó ta
có thể tối đa hóa được lợi nhuận.

           Có người sử dụng thời gian rất lãng phí, kết thúc một
năm không có gì khác so với cùng giờ đó năm trước. Số tài sản họ tích
lũy được (bao gồm cả tài chính và phi tài chính) gần như con số không.
Có người lại sử dụng hết sức hiệu quả và kết thúc năm họ có cái để tổng
kết lại.

          Mỗi người chúng ta phải suy nghĩ về điều này, vì chúng ta
làm chủ chính chúng ta. Làm sao để tối ưu hóa lợi nhuận, làm sao để sử
dụng tài nguyên chúng ta có hiệu quả nhất. Ở mỗi người có mỗi cách khác
nhau nhưng cũng có một số quy tắc chung mà tôi suy ra từ công việc kinh
doanh vì sử dụng tài nguyên của ta sao cho hiệu quả cũng là một hình
thức kinh doanh mà

Mỗi chúng ta có gì (Vốn để kinh doanh) :

– Thời gian: 24h x 365 ngày một năm

– Hoạt động tư duy: các suy nghĩ, tư duy

– Hoạt động thể chất: các hoạt động tay chân

– Tài chính : số tiền ban đầu để duy trì cuộc sống trước khi lĩnh tháng lương đầu tiên 😛

Làm sao để sử dụng vốn hiệu quả mang lại lợi nhuận tốt nhất:

1. Để kinh doanh hiệu quả phải đầu tư vào lĩnh vực mang lại hiệu quả:

           Tương tự để mang lại tối đa lợi nhuận trên số vốn mỗi cá
nhân có, ta phải làm công việc mang lại hiệu quả nhất. Nghề may trong
các khu công nghiệp là một nghề vất vả mang lại hiệu quả thấp. Nghề môi
giới cổ phiếu là nghề mang lại hiệu quả cao, năm trước ta đã từng nghe
nói tới môi giới có lương vài chục triệu mà công việc không quá phức
tạp. So sánh hai công việc để ta thấy rằng có thể cùng với một số vốn
bỏ ra nhưng nếu ta biết chọn công việc mang lại hiệu quả cao thì ta sẽ
thu được lợi nhuận lớn nhất.

         Làm công việc trong nhà nước để có mức lương tối thiểu cũng
là phản khoa học. Một số người tư duy là làm công việc nhà nước nó ổn
định, nhưng thực tế bạn nghĩ thử xem, có ai thất nghiệp cả năm đâu.
Bằng cách này hay cách khác, khi nghỉ việc này người ta sẽ kiếm một
việc khác. Chưa kể khi bạn nghỉ việc nhà nước bạn có ít cơ hội để tìm
công việc ngoài hơn là một người đã làm ngoài. Nếu bạn làm nhà nước,
bạn nghĩ đến một lúc nào đó bạn sẽ thu hồi lại, tư duy thế cũng đúng
nhưng không phải đúng với tất cả mọi người.

2. Để phát triển bền vững công ty phải đầu tư vào lĩnh vực mà công ty đó thích và có thế mạnh

              Lợi nhuận cao tại một thời điểm nhưng chưa chắc đã là
cao so với tổng thể toàn bộ số vốn ta đã bỏ ra. Để có thể luôn luôn có
lợi nhuận cao ta phải học cách thích công việc ta đang làm và công việc
đó phải là công việc ta làm giỏi nhất có thể.

           Có một số người cả đời chung thân với một việc, họ nghĩ
rằng họ làm tốt nhất việc này chứ không phải việc khác. Chính suy nghĩ
của họ đã giới hạn họ, có biết bao người đáng nhẽ có thể trở thành nhà
phát minh lớn thì lại chôn vùi trong gánh bán hàng dong. Hãy một lần
thử suy nghĩ, làm sao để suy nghĩ của bạn vượt quá những suy nghĩ thông
thường mà nó ăn sâu vào bạn, bạn sẽ phát hiện ra nhiều tiềm năng khác
từ nơi bạn.

3. Thường xuyên tái đầu tư

      Trong kinh doanh, lợi nhuận một phần được quay lại để phục vụ
tái đầu tư như gia tăng vốn bằng cách mua sắm tài sản, tư liệu sản
xuất. Với mỗi người ta phải dùng một phần số lợi nhuận ta thu được để
bổ sung vốn ta có bằng các khóa đào tạo, thể thao.. để ta ngày một giỏi
hơn đồng nghĩa số vốn ta có cao hơn.

     Sử dụng một phần lợi nhuận để quay vòng đầu tư khác với việc
bạn tiêu pha mà không mang lại hiệu quả. Ví dụ, bạn tham gia khóa học
300 nghìn sẽ mang lại hiệu quả trong tương lai, còn nếu bạn sử dụng 300
nghìn để làm bữa nhậu thì bạn đã lãng phí 300 nghìn. Do vậy, học là đầu
tư cho tương lai, có thể kô mang lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng đến
một lúc nào đó bạn sẽ hưởng lợi từ nó.

4. Gia tăng năng suất lao động:

       Thời gian mỗi người có là bất biến những mỗi người lại sử
dụng thời gian đó theo một cách khác nhau. Với cùng một công việc có
người làm trong 5 tiếng, có người làm trong 1 tiếng. Như vậy người làm
trong 1 tiếng được hưởng lợi 4 tiếng, 4 tiếng đó được sử dụng cho các
việc khác để mang lại lợi nhuận gia tăng. Giả sử định mức hoàn thành
công việc của công việc X tại công ty bạn là 2h, nếu bạn chỉ làm trong
1 h thì đương nhiên bạn có 1h dư ra để gia tăng vốn sở hữu bằng cách tự
đào tạo, hoặc làm công việc khác.

       Để gi tăng năng suất lao động chỉ còn cách làm việc sao cho
hiệu quả. Có rất nhiều quy tắc để làm việc sao cho hiệu quả, hãy chịu
khó vì đó mang lại trực tiếp lợi ích cho bạn và gián tiếp mang lại lợi
ích cho công ty bạn đang làm

5. Giảm thiểu chi phí

      Tổng thu nhập ta thu được trong 1 năm gọi là lợi nhuận gộp. Để
có lợi nhuận ròng ta phải trừ đi các khoản chi phí. Chi phí này bao gồm
tiền tiếp khách (phục vụ cho công việc), tiền xăng xe đi lại, các rủi
ro, tiền ăn và vô vàn các khoản chi phí khác. Do vậy, bạn phải tính
toán kỹ lợi nhuận ròng vì có thể lợi nhuận gộp của bạn cao nhưng chi
phí bạn bỏ ra cũng cao.

Comments

comments

LEAVE A REPLY