Bảng tra cứu


Tập hợp toàn bộ các từ viết tắt, khái niệm về Kinh tế học, Quản trị kinh doanh và Phát triển bản thânBrowse the glossary using this index

Special | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V | W | X | Y | Z | ALL

Trang:  1  2  3  (Tiếp theo)
  ALL

A

Hình của Việt Dũng Nguyễn

Alfred Marshall

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:36 AM
 

Alfred Marshall (1842-1924) đưa ra mô hình Cung – Cầu. Giá hàng hóa được quyết định bởi người mua và người bán. Nó giải thích được kim cương đắt hơn nước vì kim cương khan hiếm hơn nước. Đây là một trong những nền tảng của kinh tế học.

 

B

Hình của Việt Dũng Nguyễn

Budget Constraint

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:43 AM
 

Budget Constraint: ràng buộc ngân sách

Trong bài phân tích hành vi người tiêu dùng

 
Hình của Việt Dũng Nguyễn

Budget Line

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:46 AM
 

Budget Line: đường ngân sách

Giả sử ta có hai mặt hàng X và Y có giá tương ứng là Px và Py thì phương trình của đường ngân sách là I= Px.X + Py.Y. Khi X =0 thì có nghĩa là ta sẽ mua được số lượng tối đa của Y và khi Y=0 thì ta mua được tối đa số lượng X. Khi thay đổi X và Y thì ta chỉ có thể di chuyển trên đường thằng này

Trong bài phân tích hành vi người tiêu dùng

 

C

Hình của Việt Dũng Nguyễn

Cardinal Utility Theory

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:36 AM
 

Lý thuyết lợi ích đo được: người ta cố gắng định lượng lợi ích với đơn vị Utils. Được sử dụng trong bài phân tích hành vi người tiêu dùng. 
Hình của Việt Dũng Nguyễn

Chi phí cơ hội

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:37 AM
 

Chi phí cơ hội là giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi đưa ra các sự lựa chọn kinh tế. Ví dụ như ta đi học vào buổi tối để hy vọng là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai thì chi phí cơ hội là giá trị của việc đi chơi chẳng hạn. Đối với mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh thì giá trị sẽ thay đổi.

 

D

Hình của Việt Dũng Nguyễn

David Ricardo

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:37 AM
 

David Ricardo (1772-1823) là học trò của Adam Smith cho rằng “Chi phí sản xuất càng về sau càng đắt”. Có nghĩa là số lượng sản xuất càng tăng thì chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm về sau càng cao hơn. 

Sau này xuất hiện thêm khái niệm Lợi thế về quy mô. Khi số lượng tăng lên thì chi phí trên mỗi đầu sản phẩm giảm xuống. Tới mức tới hạn thì quy luật này sẽ không còn hiệu lực.

 

E

Hình của Việt Dũng Nguyễn

Economic

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Thứ bảy, 18 Tháng mười một 2017, 3:33 PM
 

Nền kinh tế

 

H

Hình của Việt Dũng Nguyễn

Household

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:37 AM
 

Hộ gia đình

 

I

Hình của Việt Dũng Nguyễn

Indifference Curve

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 10:44 AM
 

Indifference Curve: đường bàng quan

Bàng quan có nghĩa là không quan tâm, nó thể hiện việc người tiêu dùng không có sự phân biệt giữa các lựa chọn vì mọi sự kết hợp đều mang lại lợi ích như nhau. Đường biểu diễn các điểm kết hợp mà lợi ích bằng nhau gọi là đường bàng quan, đường đồng mức thỏa mãn.

Trong bài Phân tích lợi ích tiêu dùng

 

M

Hình của Việt Dũng Nguyễn

Macroeconomics

Bởi Việt Dũng Nguyễn - Thứ bảy, 18 Tháng mười một 2017, 3:31 PM
 

Kinh tế vĩ mô

 

Trang:  1  2  3  (Tiếp theo)
  ALL