Site news

Năm 2019 đã tới

 
Hình của Việt Dũng Nguyễn
Năm 2019 đã tới
Bởi Việt Dũng Nguyễn - Thứ hai, 18 Tháng hai 2019, 11:20 AM
 
Thời gian không những quý mà nó còn trôi qua quá nhanh. Đã 1 năm trôi qua từ post cuối cùng và giờ mình cũng chưa thể viết tiếp được. Các đường link từ trang chủ chienluocsong.com tới trang này đã gỡ xuống nên cũng ít người biết tới trang này. 

Mình để lại trang này chỉ như một dấu tích thỉnh thoảng vào ôn lại quá khứ thôi. Sẽ chỉ tập trung vào phát triển trang chính.